memorika - rozvoj pamäte

Trénujeme formou hry - aby to deti bavilo a trénovali tak, že si to ani neuvedomujú,
pretože výkonnosť pamäte sa pri hre zvýši viac ako 3-krát.

MEMORIKA - systémové myslenie

Čím efektívnejšie deti pracujú so svojou pamäťou, tým menej času trávia učením. Tým menej nervozity, plytvánia časom a peniazmi za doučovanie.

AKÉ SÚ VYSLEDKU KURZU MEMORIKA?

  • ÚČINNÉ ZAPAMÄTANIE SI
    Na kurze pracujeme s osvedčenými metódami, ktoré pomáhajú spracovať veľké množstvo informácií, ako sú asociačná metóda, mnemotechnické techniky,  hravé opakovanie a pod.
  • KAPACITA PAMÄTE
    Takto vytrénovaná pamäť slúži v každodennom živote. Pomôže vášmu dieťaťu efektívne si osvojovať cudzie jazyky, prerozprávať texty, zapamätať si historické fakty, dátumy, vzorce a tvrdenia a to všetko s trvalým efektom.
  • PÍSOMNÝ PREJAV
    V dnešnom pretechnizovanom spôsobe života nepodceňujme tento dôležitý komunikačný kanál. Písané slovo umožňuje formuláciu myšlienky a jej jasný prenos. Deti získajú nový pohľad na písomnú komunikáciu, čo hrá nezastupiteľnú úlohu v osobnom aj sociálnom kontexte.

Organizácia hodín memoriky

✓ Kurz má dve vekové kategórie: JUNIOR (7 - 10 r.) a  MIDDLE
(11 - 16 r.)

✓ Kurz obsahuje 12 klekcií a 11 metód rozvoja pamäte.

✓ Pokrok študenta v každej lekcii je viditeľný a overiteľný v on-line platforme, s ktorou deti pracujú. Test pamäťového koeficientu sa vykonáva na každom sedení.

✓ V AMAkids centre sa deti stretávajú v malých skupinkách pod vedením certifikovaných lektorov.

UKÁŽKOVÉ HODINY

Nové kurzy otvárame
v septembri 2024

✓ MENTÁLNA ARITMETIKY
✓ MEMORIKA
✓ LYBERIKA
✓ PRÍPRAVA DO ŠKOLY

. . .

počet miest na jednotlivé programy je obmedzený, preto prihláste sa hneď

sledujte nás na sociálnych sieťach